Хуудас:  1  ( 6 мэдээ )

МБШУ-ны ҮЭ-ийн холбооны ээлжит IX бага хурлаар батлав. 2011.05.06

Боловсрол, шинжлэх ухааны талаар баримтлах
БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГ

Ерөнхий зүйл
Монголын боловсрол, шинжлэх ухааны үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо нь (МБШУҮЭХ) боловсрол, шинжлэх ухааны талаар баримтлах бодлогын баримт бичгийн чиглэлийг дараах байдлаар тодорхойлж байна. Үүнд:

Дэлгэрэнгүй ..

МБШУ-НЫ ҮЭ-ИЙН ХОЛБООНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛТУУД

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

    МБШУ-ны ҮЭ-ийн холбоо нь гишүүдийн хөдөлмөрлөх эрх, түүнтэй холбогдсон хууль ёсны ашиг сонирхлыг тууштай хамгаалж, тэдний амьдралын түвшинг эрс дээшлүүлэх нөхцлийг бүрдүүлэх, бүх нийтэд чанартай боловсрол олгоход хувь нэмэр оруулахын төлөө үндэсний хэмжээнд тэргүүлэн ажиллана.

 

Дэлгэрэнгүй ..

Монголын Боловсрол, Шинжлэх ухааны ҮЭ-үүдийн холбооны Гүйцэтгэх Хорооны 2007 оны 7-р сарын 18-ны өдрийн 06 тоот тогтоолын нэгдүгээр хавсралт


МОНГОЛЫН БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ
ҮЙЛДВЭРЧНИЙ ЭВЛЭЛИЙН ХОЛБООНЫ
ШАГНАЛЫН ЖУРАМ

Боловсрол, шинжлэх ухааныг хөгжүүлэх болон тус салбарын ажиллагчдын нийтлэг эрх ашиг, хөдөлмөр, ахуйн нөхцөл, нийгмийн хамгааллыг баталгаажуулахын төлөө, үйлдвэрчний эвлэлийн үйл ажиллагааг шинэчлэх, үр нөлөөг нь дээшлүүлэх талаар санаачлага, идэвхи зүтгэл гарган ажилласан ҮЭ-ийн гишүүн, ҮЭ-ийн сонгуультан нарыг шагнаж урамшуулна.

Дэлгэрэнгүй ..

МБШУ-ны ҮЭ-ийн Холбооны ээлжит IX бага хурлаар нэмэлт, өөрчлөлт оруулан батлав. 2011.05.06

 

МОНГОЛЫН БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ
ҮЙЛДВЭРЧНИЙ ЭВЛЭЛИЙН ХОЛБООНЫ ДҮРЭМ

Дэлгэрэнгүй ..

МБШУ-ны ҮЭ-ийн холбооны ээлжит VIII бага хурлаар нэмэлт, өөрчлөлт оруулан батлав. 2008.05.16

 

Монголын Боловсрол, Шинжлэх ухааны ҮЭ-ийн Холбооны Хяналтын хорооны дүрэм

 

Энэхүү дүрмээр ҮЭ-үүдийн эрхийн тухай Монгол Улсын хууль, Монголын Боловсрол, Шинжлэх ухааны ҮЭ-ийн Холбооны бодлого, дүрмийн хэрэгжилтэнд тавих хяналтыг тус холбооны хяналтын хорооноос идэвхжүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулна.

Дэлгэрэнгүй ..
Хуудас:  1  ( 6 мэдээ )

Үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүдийн татварыг цалингаас суутгах нь зөв үү?

Үр дүн

Холбогдох

210646 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,

Чингис хааны талбай 3, МҮЭ-ийн холбооны байр,

221, 315, 316 тоот өрөө

Утас: 976 - 11 - 313609, 326328

Факс: 976 - 11 - 323555

И-мэйл: mtu@mongol.net

Facebook хаяг: mtu_fmesu

 

DB Error