Үйл ажиллагаа

2015-02-27 01:01:40

 • Засгийн газар, яам, орон нутгийн засаг захиргаа, сургуулийн удирдлагуудтай гэрээ хэлэлцээр байгуулах
 • Багш, боловсролын салбартай холбоотой хууль эрхийн актуудад санал өгөх, нөлөөлөх
 • Боловсролын салбарын хөгжилд тус нэмэр болох арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулах
 • Гадаад дотоод мэдээлэл, харилцаа 
 • Сурган хүмүүжүүлэх болон багшлах мэргэжлийн асуудлаар хийх хурал, зөвлөгөөн, ярилцлага
 • Багш ажилтнуудын мэргэжил дээшлүүлэх сургалт, семинар
 • Бусад орны ҮЭ-үүд, Олон Улсын Боловсролын байгууллагатай /EI/ хамтран ажиллах
 • Хөдөлмөрлөх эрхтэй холбоотой асуудлаар хуулийн зөвлөгөө, өмгөөлөл
 • Шаардлагатай үед гишүүддээ үзүүлэх санхүүгийн туслалцаа

  Үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүдийн татварыг цалингаас суутгах нь зөв үү?

  Үр дүн

  Холбогдох

  210646 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,

  Чингис хааны талбай 3, МҮЭ-ийн холбооны байр,

  221, 315, 316 тоот өрөө

  Утас: 976 - 11 - 313609, 326328

  Факс: 976 - 11 - 323555

  И-мэйл: mtu@mongol.net

  Facebook хаяг: mtu_fmesu

   

  DB Error