..бусад

Монголын Боловсрол Шинжлэх Ухааны Үйлдвэрчний Эвлэлийн Холбоо, Канадын багш нарын холбооны “ЧАДВАРТАЙ БАГШ - ЧАНАРТАЙ БОЛОВСРОЛ” төсөл

1992 оноос Монголын дунд сургуулиудад Англи хэлийг эхлэн судлах болсноор орос хэлний багш нарыг 10 сараас 1 жилийн хугацаанд түргэвчилсэн курсээр бэлтгэж эхэлсэн. Энэ үед МБШУ-ын Холбоо нь өөрийн гишүүд, багш нартаа Англи хэлний мэдлэг, заах арга, ур чадвараа дээшлүүлэх хэрэгцээ шаардлага их байгааг мэдэрч, Олон Улсын Боловсрол Байгууллагад хандан туслахыг хүссэнээр уг төсөл хэрэгжих болсон.

МБШУ-ны ҮЭ-ийн холбоо нь 1992 онд бие даан байгуулагдсан.
2 тулгуурт бодлоготой

Олон Улсын Боловсрол Байгууллага
- Олон Улсын Боловсрол Байгууллага нь дэлхийн 171 улс орны 394 үйлдвэрчний эвлэлийн байгуулагуудын 30 сая багш боловсролын ажилтныг эгнээндээ нэгтгэдэг юм.
- МБШУҮЭ Холбоо нь 1996 онд ОУББ-д гишүүнээр элссэн

Канадын Багш Нарын Холбоо
КБХ нь 1920 онд байгуулагдсан бөгөөд бүх муж бүс нутгийнхаа бага, дунд сургуулийн 220,000 багш нарыг нэгтгэсэн багш нарын эрх ашгийг хамгаалдаг үйлдвэрчний эвлэлийн хүчтэй байгуулага юм. 1998 оноос эхлэн Монголын БШУҮЭХ-той хамтран төсөл хэрэгжүүлж үр бүтээлтэй ажиллаж байна.

  Үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүдийн татварыг цалингаас суутгах нь зөв үү?

  Үр дүн

  Холбогдох

  210646 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,

  Чингис хааны талбай 3, МҮЭ-ийн холбооны байр,

  221, 315, 316 тоот өрөө

  Утас: 976 - 11 - 313609, 326328

  Факс: 976 - 11 - 323555

  И-мэйл: mtu@mongol.net

  Facebook хаяг: mtu_fmesu

   

  DB Error