Хуудас:  1  ( 1 мэдээ )
1. Хөдөлмөрийн харилцаа, хөдөлмөрийн удирдлага, зохион байгуулалт, хөдөлмөрийн хяналт
2. Хөдөлмөрийн харилцаанд гарч буй үндсэн өөрчлөлтүүд
3. ОУХБ-ын конвенцууд ба монгол улсын нэгдэн орсон конвенцууд
4. Хөдөлмөрийн харилцаан дахь ҮЭ-үүдийн эрх зүйн байдал, эдлэх эрх
5. Хамтын гэрээ, хэлэлцээрийн зохицуулалт
6. Хөдөлмөрийн гэрээний зохицуулалт
7. Хөдөлмөрийн гэрээг дуусгавар болгох үеийн зохицуулалт
8. Цалин хөлс, олговор
9. Ажил, амралтын цагийн зохицуулалт
10. Хөдөлмөрийн дотоод журам, хөдөлмөрийн сахилга
11. Хөдөлмөрийн харилцаа дахь эд хөрөнгийн хариуцлага
12. Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн стандарт
13. Хөдөлмөрийн ганцаарчилсан маргааны зохицуулалт
14. Хөдөлмөрийн хамтын маргаан зохицуулалт, түүний онцлог
Хөдөлмөрийн хамтын маргаан үүсгэх, түүнийг шийдвэрлэх үйл явц
15. Салбарын заавал тогтоох хэм хэмжээнүүд, ҮЭ-үүдийн оролцоо
16. Хөдөлмөрийн хууль тогтоомж зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага, ҮЭ-үүдийн оролцоо
  Хуудас:  1  ( 1 мэдээ )

  Үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүдийн татварыг цалингаас суутгах нь зөв үү?

  Үр дүн

  Холбогдох

  210646 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,

  Чингис хааны талбай 3, МҮЭ-ийн холбооны байр,

  221, 315, 316 тоот өрөө

  Утас: 976 - 11 - 313609, 326328

  Факс: 976 - 11 - 323555

  И-мэйл: mtu@mongol.net

  Facebook хаяг: mtu_fmesu

   

  DB Error